TmForum - Ähli görnüşli bloglar!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » TmForum - Ähli görnüşli bloglar! » Dünýã täzelikleri » Ýaşlara mugt otly petegi


Ýaşlara mugt otly petegi

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

https://zamanturkmenistan.com.tm/wp-content/uploads/2021/10/RAILWAY-TRAIN-EU.jpg

Her ýylda Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlarda ýaşlaryň müňlerçesine otly petegi tölegsiz berilýär. Ýewropanyň çäginde ulanyp boljak bu petekler «Ýewropany Aç» (EUDiscovery) maksatnamasynyň çäklerinde berilýär. 18-20 ýaş aralygyndaky ýaşlara berilýän bu petek bir aýlap agza ýurtlara demir ýol arkaly gezelenç etmäge mümkinçilik berýär. Mundan ozal 18 ýaşyndakylara hödürlenýän bu hyzmat ilkinji gezek 18-20 ýaş aralygyndakylara elýeterli edildi. Munuň sebäbi bolsa, koronawirus sebäpli iki ýyllap taslamanyň togtadylmagy bilen baglydyr. Ýüz tutanlaryň 60 müňüsi 2022-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 28-nji fewralyna çenli Ýewropa ýurtlaryny aýlanyp bilerler. Utuş gazanan ýaşlar otly gatnawynyň mümkin bolmadyk ýerinde gämili we awtobusly gatnawdan hem peýdalanyp bilerler. Bu başlangyç bilen Ýewropanyň gözel ýerlerini tanyşdyrmak hem-de jemgyýetçilik ulaglaryna höwesi artdyrmak maksat edinilýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak üçin 350 müň töweregi adam ýüz tutýar.

Geldimyrat Myradow,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy.

Çeşme:zamanturkmenistan

0

2

basgada bilyan zadynyz bolsa pikirlerde yazyn

0

3

Bet ekenâ mugut bolsa 😁

0

4

Test

0


Вы здесь » TmForum - Ähli görnüşli bloglar! » Dünýã täzelikleri » Ýaşlara mugt otly petegi